تاریخ کامل ایران

گروه مولفان:
حسن پیرنیا (نویسنده) | عباس اقبال آشتیانی (نویسنده) | محمدحسن بهنام فر (نویسنده)

ناشر:
آرایان

درباره کتاب:
تاریخ کامل ایران عنوان کتابی است از حسن پیرنیا که در 1200 صفحه و توسط انتشارات آرایان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن پیرنیا، کتاب‌های تاریخ ایران(پیمان)، تاریخ ایران باستان(مهتاب)، تاریخ ایران(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
65,000 تومــان
موضوعات کتاب
ایران -- تاریخ