خواص مکانیکی مواد (فلزات و سرامیک ها)

گروه مولفان:
احمد رزاقیان (نویسنده) | آرمان صدقی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

درباره کتاب:
خواص مکانیکی مواد (فلزات و سرامیک ها) عنوان کتابی است از احمد رزاقیان که در 320 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مقاومت مصالح است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد رزاقیان، کتاب‌های خواص فیزیکی مواد(دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره))، رفتار شکست مواد مهندسی(دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره))، خواص فیزیکی مواد(دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.