نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن (راهنما و مرجع کامل حل مسائل)[راهنمای دانشجو]

گروه مولفان:
طاهر لطفی (نویسنده) | یو-فنگ لین (نویسنده)

ناشر:
دانشجو

درباره کتاب:
نظریه مجموعه ها و کاربردهای آن (راهنما و مرجع کامل حل مسائل) [راهنمای دانشجو] عنوان کتابی است از طاهر لطفی که در 208 صفحه و توسط انتشارات دانشجو در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نظریه مجموعه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از طاهر لطفی، کتاب‌های راهنما و حل و تشریح مسائل آمار و احتمال مقدماتی(دانشجو)، راهنما و تشریح مسائل مفاهیم و روش های آماری(کرشمه)، برنامه نویسی به زبان C(دانشجو)، راهنما و تشریح مسائل معادلات دیفرانسیل و کاربرد آنها(دانشجو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.