مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی

مولف:
محمد نقی زاده (گردآورنده)

ناشر:
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
مجموعه قوانین و مقررات مالی و محاسباتی دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی عنوان کتابی است از محمد نقی زاده که در 0 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد نقی زاده، کتاب‌های بوشیدو(شرکت سهامی انتشار)، توجه ایرانیان به ژاپن و توسعه صنعتی آن(شرکت سهامی انتشار)، آموزش و توسعه(نشر نی)، مبانی فکری مدیریت اقتصاد ملی شیوه ژاپنی، چینی و ایرانی(شرکت سهامی انتشار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.