ذبائح اهل الکتاب (رساله مالاتتم الصلاه فیه من الحریر)

گروه مولفان:
محمدبن حسین شیخ بهائی (نویسنده) | عقیل ربیعی (نویسنده)

ناشر:
نورالانوار

درباره کتاب:
ذبائح اهل الکتاب (رساله مالاتتم الصلاه فیه من الحریر) عنوان کتابی است از محمدبن حسین شیخ بهائی که در 128 صفحه و توسط انتشارات نورالانوار در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نماز است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدبن حسین شیخ بهائی، کتاب‌های متن کامل کشکول شیخ بهایی(بوتیمار)، کشکول شیخ بهایی(پارمیس)، نان و پنیر شیر و شکر(فراگفت)، دیوان شیخ بهایی(زرین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.