آشپزی خانوم خونه (غذاهای حاضری و سنتی)

مولف:
الهام وفایی (نویسنده)

ناشر:
وفایی

درباره کتاب:
آشپزی خانوم خونه (غذاهای حاضری و سنتی) عنوان کتابی است از الهام وفایی که توسط انتشارات وفایی در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آشپزی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الهام وفایی، کتاب‌های گنجینه اشعار دیوان پروین اعتصامی(وفایی)، آشپزی خانوم خونه(وفایی)، آشپزی خانوم خونه(وفایی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,500 تومــان