تاریخ تحول دولت در اسلام (تا پایان امویان)

مولف:
شجاع احمدوند (نویسنده)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
تاریخ تحول دولت در اسلام (تا پایان امویان) عنوان کتابی است از شجاع احمدوند که در 312 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام و سیاست است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شجاع احمدوند، کتاب‌های جنبش های اسلامی معاصر(نشر نی)، الهیات سیاسی(مرندیز)، قدرت و دانش در ایران دوره ی اسلامی(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.