حاج قاسم (جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی)[یاران ناب/ 17]

مولف:
علی اکبری مزدآبادی (گردآورنده)

ناشر:
یا زهرا (س)

درباره کتاب:
حاج قاسم (جستاری در خاطرات حاج قاسم سلیمانی) [یاران ناب/17] عنوان کتابی است از علی اکبری مزدآبادی که در 168 صفحه و توسط انتشارات یا زهرا (س) در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جنگ ایران و عراق، 1359 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اکبری مزدآبادی، کتاب‌های حضرت یار(یا زهرا (س))، کاک احمد(یا زهرا (س))، طریق محبت(یا زهرا (س))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.