مجلس تعزیه شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام [این رستخیز عام/3]

گروه مولفان:
غلامعلی نادعلی زاده (نویسنده) | مسلم نادعلی زاده (مصحح)

ناشر:
خیمه

درباره کتاب:
مجلس تعزیه شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام [این رستخیز عام/3] عنوان کتابی است از غلامعلی نادعلی زاده که توسط انتشارات خیمه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تعزیه نامه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامعلی نادعلی زاده، کتاب‌های مجلس تعزیه شهادت حر بن یزید ریاحی(خیمه)، مجلس تعزیه شهادت پسران امام حسن علیهم السلام(خیمه)، مجلس تعزیه عاشورا(خیمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.