آشنایی با10برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن

مولف:
مرکز آموزش مدیریت دولتی (نویسنده)

ناشر:
مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری

درباره کتاب:
آشنایی با10برنامه تحول اداری و شاخص های مرتبط با آن عنوان کتابی است از مرکز آموزش مدیریت دولتی که در 270 صفحه و توسط انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سازمان های دولتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.