دعا (زبان راز و نیاز در قرآن)

مولف:
محمد موحدی نژاد (نویسنده)

ناشر:
موسسه فرهنگی درسهایی از قرآن

درباره کتاب:
دعا (زبان راز و نیاز در قرآن) عنوان کتابی است از محمد موحدی نژاد که توسط انتشارات موسسه فرهنگی درسهایی از قرآن در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دعا است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد موحدی نژاد، کتاب‌های سیمای مدیر موفق(موسسه فرهنگی درسهایی از قرآن)، خاطرات استاد(موسسه فرهنگی درسهایی از قرآن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
5,000 تومــان