اعتیادهای مدرن و خطرناک [سلسله مباحث راه کارهای دوری از گناه]

مولف:
عزیزالله حیدری (نویسنده)

ناشر:
کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران

درباره کتاب:
اعتیادهای مدرن و خطرناک [سلسله مباحث راه کارهای دوری از گناه] عنوان کتابی است از عزیزالله حیدری که توسط انتشارات کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اعتیاد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عزیزالله حیدری، کتاب‌های رشوه(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، دروغ(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، موسیقی(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، قمار و شراب(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
625 تومــان