رسائل شیخ صدوق (الاعتقادات، فضائل الشیعه، صفات الشیعه، مصادقه الاخوان، مواعظ، فضائل الاشهرالثلاثه)

گروه مولفان:
محمد بن علی ابن بابویه (نویسنده) | حمیدرضا شیخی (مترجم)

ناشر:
ارمغان طوبی

درباره کتاب:
رسائل شیخ صدوق (الاعتقادات، فضائل الشیعه، صفات الشیعه، مصادقه الاخوان، مواعظ، فضائل الاشهرالثلاثه) عنوان کتابی است از محمد بن علی ابن بابویه با ترجمه‌ی حمیدرضا شیخی که در 640 صفحه و توسط انتشارات ارمغان طوبی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اخلاق اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد بن علی ابن بابویه، کتاب‌های عیون اخبار الرضا علیه السلام(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، امالی شیخ صدوق(آدینه سبز)، التوحید(دلیل ما)، فضائل شیعه(کتاب جمکران وابسته به مسجد مقدس جمکران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.