کتاب کار در مسیر درمانگر شدن (تمرینات خود ارزیابی، خود مراقبتی و خود بهبودی برای متخصصان بهداشت روان)

گروه مولفان:
جفری کاتلر (نویسنده) | میرجواد سیدحسینی (مترجم)

ناشر:
دانژه

درباره کتاب:
کتاب کار در مسیر درمانگر شدن (تمرینات خود ارزیابی، خود مراقبتی و خود بهبودی برای متخصصان بهداشت روان) عنوان کتابی است از جفری کاتلر با ترجمه‌ی میرجواد سیدحسینی که در 200 صفحه و توسط انتشارات دانژه در سال 396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The therapist's workbook: self-assessment، self-care، and self-improvement exercises for mental health professionals، c1999. موضوع اصلی این کتاب روان درمانگران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جفری کاتلر، کتاب‌های مراجعی که مرا تغییر داد(روان شناسی و هنر)، زبان اشک ها(جوانه رشد)، در مسیر درمانگر شدن(دانژه)، به دنبال رد پا(هستان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.