الزامات عمومی ساختمان [مقررات ملی ساختمان/4]

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

درباره کتاب:
الزامات عمومی ساختمان [مقررات ملی ساختمان/4] عنوان کتابی است که در 114 صفحه و توسط انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.