خاطرات

گروه مولفان:
سیمون دو بووار (نویسنده) | قاسم صنعوی (مترجم)

ناشر:
توس

درباره کتاب:
خاطرات عنوان کتابی است از سیمون دو بووار با ترجمه‌ی قاسم صنعوی که در 724 صفحه و توسط انتشارات توس در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Me'moires d'une jeune fillie range'e.. موضوع اصلی این کتاب بووار، سیمون دو، 1908 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیمون دو بووار، کتاب‌های همه می میرند(فرهنگ نشر نو)، مرگ آرام(موسسه انتشارات نگاه)، سالخوردگی(توس)، جنس دوم(توس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
36,000 تومــان