واژه نامه فرهنگ نویسی

گروه مولفان:
شادی داوری (نویسنده) | مهرداد نغزگوی کهن (نویسنده)

ناشر:
نویسه پارسی

درباره کتاب:
واژه نامه فرهنگ نویسی عنوان کتابی است از مهرداد نغزگوی کهن که در 211 صفحه و توسط انتشارات نویسه پارسی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهرداد نغزگوی کهن، کتاب‌های فرهنگ توصیفی زبان شناسی تاریخی(علمی)، زبان فارسی در گذر زمان(چاپار)، زبان فارسی در گذر زمان(چاپار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.