ادبیات عمومی (رشته انسانی)[مجموعه کتاب های میکروطبقه بندی]

گروه مولفان:
مهدی نظری (نویسنده) | امیرنجات شجاعی (نویسنده)

ناشر:
بین المللی گاج

درباره کتاب:
ادبیات عمومی (رشته انسانی) [مجموعه کتاب های میکروطبقه بندی] عنوان کتابی است از امیرنجات شجاعی که توسط انتشارات بین المللی گاج در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیرنجات شجاعی، کتاب‌های ادبیات فارسی(بین المللی گاج)، ادبیات موضوعی جامع(بین المللی گاج)، ادبیات میکرو(بین المللی گاج)، پاسخ های تشریحی ادبیات میکرو(بین المللی گاج)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.