مجموعه قوانین مالیات های مستقیم

گروه مولفان:
احمد غفارزاده (نویسنده) | علی لطفی (نویسنده)

ناشر:
ترمه

درباره کتاب:
مجموعه قوانین مالیات های مستقیم عنوان کتابی است از احمد غفارزاده که در 319 صفحه و توسط انتشارات ترمه در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مالیات است. از احمد غفارزاده، کتاب مجموعه سوالات آزمون تعیین سطح مالیاتی(فرهیختگان دانشگاه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.