آیین شهرداری در قرن هفتم هجری

گروه مولفان:
محمدبن احمد قرشی (نویسنده) | جعفر شعار (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
آیین شهرداری در قرن هفتم هجری عنوان کتابی است از محمدبن احمد قرشی با ترجمه‌ی جعفر شعار که در 272 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حسبت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان
موضوعات کتاب
حسبت