عربی زبان قران 2 (پایه یازدهم)[زیر ذره بین]

گروه مولفان:
عباس دادخواه (نویسنده) | الهه آرانی حصاری (نویسنده)

ناشر:
خانه زیست شناسی

درباره کتاب:
عربی زبان قران 2 (پایه یازدهم) [زیر ذره بین] عنوان کتابی است از عباس دادخواه که توسط انتشارات خانه زیست شناسی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. از عباس دادخواه، کتاب عربی جامع(موسسه فرهنگی آرمان رشد) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.