آب، بوم سازگان و جامعه (تلاقی رشته ها)

گروه مولفان:
ج. باندیوپادهیای (نویسنده) | پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات (نویسنده) | ویدا نوشین فر (مترجم) | مهدی کلاهی (ویراستار)

ناشر:
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

درباره کتاب:
آب، بوم سازگان و جامعه (تلاقی رشته ها) عنوان کتابی است از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات با ترجمه‌ی ویدا نوشین فر که در 290 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Water، ecosystems and society: a confluence of disciplines، c2009. موضوع اصلی این کتاب آب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، کتاب‌های موسیقی ایرانی و هویت(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، بنیان های عقلانی و اجتماعی موسیقی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، تاریخ تمدن و ملک مهدوی(دانشگاه امام صادق (ع))، سیاست، دین و فرهنگ؛ مطالعه ای بین رشته ای(دانشگاه امام صادق (ع))، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.