مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی و مثال کاربردی

مولف:
رضا مکرم آیدنلو (نویسنده)

ناشر:
علم عمران

درباره کتاب:
مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای مصالح بنایی و مثال کاربردی عنوان کتابی است از رضا مکرم آیدنلو که در 690 صفحه و توسط انتشارات علم عمران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ساختمان سازی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا مکرم آیدنلو، کتاب‌های مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای بتنی و مثال کاربردی(علم عمران)، مفاهیم بهسازی لرزه ای ساختمانهای فولادی و مثال کاربردی(علم عمران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.