آنچه باید نوشته می شد [ادبیات معاصر ایران، ادبیان نسل پرسش/1]

گروه مولفان:
المیرا قائمی (نویسنده) | بیژن عبدالکریمی (مقدمه نویس)

ناشر:
نقد فرهنگ

درباره کتاب:
آنچه باید نوشته می شد [ادبیات معاصر ایران، ادبیان نسل پرسش/1] عنوان کتابی است از المیرا قائمی که در 166 صفحه و توسط انتشارات نقد فرهنگ در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان