گفتگو با میس وندرروهه

گروه مولفان:
مرتضی نیک فطرت (مترجم) | فتانه اتباعی (مترجم) | لودویگ میس وان در روئه (مصاحبه شونده ) | مویسس پوئنته (مصاحبه گر)

ناشر:
کتاب فکر نو

درباره کتاب:
گفتگو با میس وندرروهه عنوان کتابی است با ترجمه مرتضی نیک فطرت که در 112 صفحه و توسط انتشارات کتاب فکر نو در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Conversations with Mies van der Rohe، C2008. موضوع اصلی این کتاب معماری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.