تجزیه کیفی به روش نیمه میکرو

گروه مولفان:
کلارنس هاروی ساروم (نویسنده) | جوزف لاگوسکی (نویسنده) | افسر علیزاده عظیمی (مترجم) | فریبا ملکیان (مترجم)

ناشر:
سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی

درباره کتاب:
تجزیه کیفی به روش نیمه میکرو عنوان کتابی است از کلارنس هاروی ساروم با ترجمه‌ی افسر علیزاده عظیمی که در 275 صفحه و توسط انتشارات سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Introduction to semimicro qualitative analysis، 2nd ed. موضوع اصلی این کتاب شیمی تجزیه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کلارنس هاروی ساروم، کتاب‌های چگونه مسائل شیمی را حل کنیم(فاطمی)، تجزیه کیفی به روش نیمه میکرو(جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.