بازاندیشی در اسلام

گروه مولفان:
محمد ارکون (نویسنده) | سید احمد موثقی گیلانی (مترجم)

ناشر:
روزنه

درباره کتاب:
بازاندیشی در اسلام عنوان کتابی است از محمد ارکون با ترجمه‌ی سید احمد موثقی گیلانی که در 284 صفحه و توسط انتشارات روزنه در سال 1397 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد ارکون، کتاب‌های اعاده اعتبار به اندیشه دینی(نگاه معاصر)، دانش اسلامی(نسل آفتاب)، تاریخمندی اندیشه اسلامی(نگاه معاصر)، انسانگرایی در تفکر اسلامی(طرح نقد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
38,500 تومــان