زنان در بازار کار ایران

مولف:
مهرانگیز کار (نویسنده)

ناشر:
روشنگران و مطالعات زنان

درباره کتاب:
زنان در بازار کار ایران عنوان کتابی است از مهرانگیز کار که در 310 صفحه و توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زنان است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهرانگیز کار، کتاب‌های پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایران(روشنگران و مطالعات زنان)، شناخت هویت زن ایرانی(روشنگران و مطالعات زنان)، ساختار حقوقی نظام خانواده در ایران(روشنگران و مطالعات زنان)، نخلهای سوخته(روشنگران و مطالعات زنان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.