منصورروحانی [رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک/31]

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
مرکز بررسی اسناد تاریخی

درباره کتاب:
منصورروحانی [رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک/31] عنوان کتابی است که در 440 صفحه و توسط انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.