سپهبد حاجعلی کیا و سازمان کوک -جلد 2 [رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک/32]

مولف:
جمعی از نویسندگان (نویسنده)

ناشر:
مرکز بررسی اسناد تاریخی

درباره کتاب:
سپهبد حاجعلی کیا و سازمان کوک -جلد2 [رجال عصر پهلوی به روایت اسناد ساواک/32] عنوان کتابی است که در 518 صفحه و توسط انتشارات مرکز بررسی اسناد تاریخی در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.