راهنمای کاربردی کاربری Opnet برای شبکه های شبیه سازی کامپیوتر

گروه مولفان:
آدارشپال اس. ستی (نویسنده) | واسیل وای. ناتیشین (نویسنده) | مسعود رمضانی (مترجم) | مرتضی کبیری (مترجم)

ناشر:
فناوری نوین

درباره کتاب:
راهنمای کاربردی کاربری Opnet برای شبکه های شبیه سازی کامپیوتر عنوان کتابی است از آدارشپال اس. ستی با ترجمه‌ی مرتضی کبیری که در 432 صفحه و توسط انتشارات فناوری نوین در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The practical OPNET user guide for computer network simulation. موضوع اصلی این کتاب آپنت است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.