مناقشات بر ترجمه فن سماع طبیعی (شفاء ابن سینا)

گروه مولفان:
آقا میرزا مهدی مدرس آشتیانی (نویسنده) | حسین بن عبدالله ابن سینا (نویسنده) | محمد علی فروغی (مترجم) | منوچهر صدوقی سها (مقدمه نویس)

ناشر:
موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

درباره کتاب:
مناقشات بر ترجمه فن سماع طبیعی (شفاء ابن سینا) عنوان کتابی است از آقا میرزا مهدی مدرس آشتیانی با ترجمه‌ی محمد علی فروغی که در 331 صفحه و توسط انتشارات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ابن سینا، حسین بن عبدالله، ۳۷۰ است. از آقا میرزا مهدی مدرس آشتیانی، کتاب معراج نامه(مولی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.