موسیو ابراهیم و گل های قرآن (نمایشنامه ی اقتباسی به ضمیمه ی داستان اصلی)

گروه مولفان:
اریک-امانوئل اشمیت (نویسنده) | علیرضا کوشک جلالی (مترجم)

ناشر:
افراز

درباره کتاب:
موسیو ابراهیم و گل های قرآن (نمایشنامه ی اقتباسی به ضمیمه ی داستان اصلی) عنوان کتابی است از اریک-امانوئل اشمیت با ترجمه‌ی علیرضا کوشک جلالی که در 124 صفحه و توسط انتشارات افراز در سال 1397 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Monsieur Ibrahim etles fleurs du coran، c2001. موضوع اصلی این کتاب داستان های فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اریک-امانوئل اشمیت، کتاب‌های یک مرد خیلی سازگار(افراز)، انجیل های من(نشر ثالث)، زمانی که یک اثر هنری بودم(افراز)، اسکار و بانوی صورتی پوش(دات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان