زینهار از تکبر [None]

گروه مولفان:
محمد تقی مصباح (نویسنده) | محسن سبزواری (گردآورنده)

ناشر:
موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

درباره کتاب:
زینهار از تکبر عنوان کتابی است از محمد تقی مصباح که در 352 صفحه و توسط انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب غرور و تکبر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد تقی مصباح، کتاب‌های آموزش فلسفه(شرکت چاپ و نشر بین الملل)، آموزش عقائد(شرکت چاپ و نشر بین الملل)، آموزش فلسفه(شرکت چاپ و نشر بین الملل)، دروس فلسفه اخلاق(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.