شیمی تجزیه (1 و 2 دستگاهی کارشناسی ارشد)

گروه مولفان:
محمدحسن پیروی (نویسنده) | حسین رباط جزی (نویسنده) | سیروان محمدی آذر (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
شیمی تجزیه (1 و 2 دستگاهی کارشناسی ارشد) عنوان کتابی است از حسین رباط جزی که در 652 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از حسین رباط جزی، کتاب شیمی تجزیه(مدرسان شریف) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.