طراحی راکتورهای شیمیایی

گروه مولفان:
اوکتاو لونسپیل (نویسنده) | مرتضی سهرابی (مترجم)

ناشر:
جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

درباره کتاب:
طراحی راکتورهای شیمیایی عنوان کتابی است از اوکتاو لونسپیل با ترجمه‌ی مرتضی سهرابی که در 710 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از . Chemeical reaction engineering. موضوع اصلی این کتاب رآکتور های شیمیایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اوکتاو لونسپیل، کتاب‌های مهندسی واکنش های شیمیایی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، مهندسی واکنشهای شیمیایی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، طراحی راکتورهای شیمیایی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر)، طراحی راکتورهای شیمیایی(دانشگاه هرمزگان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
19,500 تومــان
موضوعات کتاب
رآکتور های شیمیایی