قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مولف:
حسین زارعی (گردآورنده)

ناشر:
دوران

درباره کتاب:
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عنوان کتابی است از حسین زارعی که در 336 صفحه و توسط انتشارات دوران در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین زارعی، کتاب‌های قانون جدید شوراهای حل اختلاف 1396(دیدار)، روسای جمهور آمریکا(راز نهان)، قانون بودجه سال 1395 کل کشور(دوران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.