صلح کردند تا جنگ بماند (چگونگی یورش به خاورمیانه و دائمی شدن جنگ)[تاریخ/ 2]

گروه مولفان:
دیوید فرامکین (نویسنده) | داود حیدری (مترجم) | مفید علیزاده (مترجم)

ناشر:
دنیای اقتصاد

درباره کتاب:
صلح کردند تا جنگ بماند (چگونگی یورش به خاورمیانه و دائمی شدن جنگ) [تاریخ/2] عنوان کتابی است از دیوید فرامکین با ترجمه‌ی داود حیدری که در 416 صفحه و توسط انتشارات دنیای اقتصاد در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از A peace to end all peace. موضوع اصلی این کتاب خاورمیانه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از دیوید فرامکین، کتاب‌های صلحی که همه ی صلح ها را بر باد داد(ماهی)، صلح کردند که جنگ بماند(دنیای اقتصاد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.