دستنامه سنجش روانشناختی

گروه مولفان:
گری گراث-مارنات (نویسنده) | سیدابوفاضل حسینی نسب (مترجم)

ناشر:
کتاب ارجمند

درباره کتاب:
دستنامه سنجش روانشناختی عنوان کتابی است از گری گراث-مارنات با ترجمه‌ی سیدابوفاضل حسینی نسب که در 808 صفحه و توسط انتشارات کتاب ارجمند در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Handbook of psychological assessment، c2016. موضوع اصلی این کتاب روان شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از گری گراث-مارنات، کتاب‌های راهنمای سنجش روانی(سخن)، راهنمای سنجش روان پی شناختی(سخن)، راهنمای سنجش روانی(سخن)، راهنمای سنجش روانی برای روان شناسان بالینی، مشاوران و روان پزشکان(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.