سیاست امنیتی-خارجی روسیه در قرن بیست و یکم

گروه مولفان:
مارسل د هاس (نویسنده) | مهدی داودی (مترجم)

ناشر:
مخاطب

درباره کتاب:
سیاست امنیتی-خارجی روسیه در قرن بیست و یکم عنوان کتابی است از مارسل د هاس با ترجمه‌ی مهدی داودی که در 252 صفحه و توسط انتشارات مخاطب در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Russia's foreign security policy in the 21st century: Putin، Medvedev and beyond. موضوع اصلی این کتاب امنیت ملی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.