درد بی خویشتنی (بررسی مفهوم الیناسیون در فلسفه غرب)

مولف:
نجف دریابندری (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ نشر نو

درباره کتاب:
درد بی خویشتنی (بررسی مفهوم الیناسیون در فلسفه غرب) عنوان کتابی است از نجف دریابندری که در 366 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ نشر نو در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب از خود بیگانگی (فلسفه) است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نجف دریابندری، کتاب‌های عرفان و منطق(ناهید)، یک گل سرخ برای امیلی(نیلوفر)، وداع با اسلحه(نیلوفر)، گفت و گو با نجف دریابندری(مروارید)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
40,000 تومــان