وارثان لینکلن (تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی آمریکا 1900 - 2000)

مولف:
هادی اسماعیلی (نویسنده)

ناشر:
شلفین

درباره کتاب:
وارثان لینکلن (تاریخ تحولات سیاسی اجتماعی آمریکا 1900 - 2000) عنوان کتابی است از هادی اسماعیلی که در 352 صفحه و توسط انتشارات شلفین در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایالات متحده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.