دیکشنری تخصصی بازاریابی و نورومارکتینگ

گروه مولفان:
مقدسه محمدیان (نویسنده) | بهاره کوهمره حسینی (نویسنده) | احسان محمودی (نویسنده)

ناشر:
ادیبان روز

درباره کتاب:
دیکشنری تخصصی بازاریابی و نورومارکتینگ عنوان کتابی است از احسان محمودی که در 360 صفحه و توسط انتشارات ادیبان روز در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از احسان محمودی، کتاب بازاریابی عصبی و اصول اخلاقی(ادیبان روز) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.