آزادی و بند در زبان و مقالات دیگر [زبان و ادبیات/73]

مولف:
احمد خندان (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
آزادی و بند در زبان و مقالات دیگر [زبان و ادبیات/73] عنوان کتابی است از احمد خندان که در 332 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از احمد خندان، کتاب‌های سرگرمیهای مکانیک(شرکت انتشارات فنی ایران)، واژه نامه مهندسی سد سازی(فرهنگ معاصر)، تحول آوایی واژه های عربی در فارسی(کتاب بهار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.