برنامه درسی آموزشی صلح در دوره ابتدایی

گروه مولفان:
زهره سعادتمند (نویسنده) | سمیرا تیغ بخش (نویسنده)

ناشر:
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

درباره کتاب:
برنامه درسی آموزشی صلح در دوره ابتدایی عنوان کتابی است از زهره سعادتمند که در 118 صفحه و توسط انتشارات جهاد دانشگاهی واحد اصفهان در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش ابتدایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.