تاریخ نگاری در قرن بیستم از عینیت علمی تا چالش پسامدرن

گروه مولفان:
گئورگ جی. ایگرس (نویسنده) | محمدابراهیم باسط (مترجم)

ناشر:
سمت

درباره کتاب:
تاریخ نگاری در قرن بیستم از عینیت علمی تا چالش پسامدرن عنوان کتابی است از گئورگ جی. ایگرس با ترجمه‌ی محمدابراهیم باسط که در 272 صفحه و توسط انتشارات سمت در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Geschichtswissenschaft im 20. Jahrhundert. موضوع اصلی این کتاب تاریخ است. از گئورگ جی. ایگرس، کتاب تاریخ نگاری در سده بیستم از عینیت علمی تا چالش پسامدرن(سمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.