کتاب کار فعالیتهای آموزشی (برای کودکان پیش دبستانی و دبستانی)

گروه مولفان:
مهری نجارپورسیاهکلی (مترجم) | جی-کی چن (ویراستار) | امیلی آیزبرگ (ویراستار) | مارا کرچوسکی (ویراستار)

ناشر:
پادینا

درباره کتاب:
کتاب کار فعالیتهای آموزشی (برای کودکان پیش دبستانی و دبستانی) عنوان کتابی است با ترجمه مهری نجارپورسیاهکلی که در 376 صفحه و توسط انتشارات پادینا در سال 1396 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش و پرورش دوران اولیه کودکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.