آموزش کاربردی خدمات غذا و نوشابه (راهنمای دانشجو)

گروه مولفان:
عباس شیریان (نویسنده) | مینا سیفی (نویسنده)

ناشر:
مهکامه

درباره کتاب:
آموزش کاربردی خدمات غذا و نوشابه (راهنمای دانشجو) عنوان کتابی است از عباس شیریان که در 112 صفحه و توسط انتشارات مهکامه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب خدمات غذایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.