گرگ ها [مجموعه قصه های روزی روزگاری گرگی/5]

گروه مولفان:
امیلی گرویت (نویسنده) | رضی هیرمندی (مترجم)

ناشر:
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

درباره کتاب:
گرگ ها [مجموعه قصه های روزی روزگاری گرگی/5] عنوان کتابی است از امیلی گرویت با ترجمه‌ی رضی هیرمندی که در 34 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات علمی و فرهنگی در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Wolves، c2006. موضوع اصلی این کتاب گرگ ها است. از امیلی گرویت، کتاب نامه های سانی(زعفران) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.