تفسیرها و تاویل ها (در انتظار گودو)

گروه مولفان:
ساموئل بکت (نویسنده) | بهروز حاجی محمدی (مترجم) | هرولد اچ بلوم فیلد (ویراستار)

ناشر:
ققنوس

درباره کتاب:
تفسیرها و تاویل ها (در انتظار گودو) عنوان کتابی است از ساموئل بکت با ترجمه‌ی بهروز حاجی محمدی که در 248 صفحه و توسط انتشارات ققنوس در سال 1396 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Bloom's modern critical interpretations: Waiting for Godo، 2008.. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ساموئل بکت، کتاب‌های نام ناپذیر(جامی)، همچنان به هیچ وجه(جامی)، آخر بازی(شرکت نشر قطره)، رانده شده(روزگار نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.